Právní služby


Nabízíme Vám znalosti a zkušenosti našeho firemního právníka za velmi výhodné ceny

 • vypracování žádosti o koupi domu, včetně stanovení spoluvlastnického podílu a kupní ceny pro kupující
 • zajištění půjček a úvěrů na koupi a opravu domu a jejich vyřízení
 • založení občanského sdružení (stanovy, registrace na MV, přidělení IČO, založení účtu v bance)
 • založení bytového družstva (stanovy, zápis do obchodního rejstříku atd.)
 • založení společenství vlastníků bytových jednotek
 • vypracování kupních a darovacích smluv, dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádaní spoluvlastníků, smlouvy o převodu vlastních jednotek
 • zprostředkujeme audit uzavřených smluv
 • zajistíme vymáhání dlužných plateb a připravíme podklady pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
 • zajistíme zastoupení zájmů klienta týkajících se majetku ve správě na základě plné moci
 • zprostředkujeme zápisy změn do rejstříku a sbírky listin
 • obstaráme služby advokáta

» nahoru